Koncepcja planu

Informacje o tym, po co i w jaki sposób przygotowywać dobry plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie

Koalicja

Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią współpracuje przy skutecznym i jak najbardziej kompleksowym wdrażaniu w samorządach i innych instytucjach publicznych koncepcji gospodarki niskoemisyjnej. Dołącz do Koalicji!!!

IV spotkanie Koalicji

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w IV Spotkaniu Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, które odbędzie się 17 grudnia 2014 r. w Warszawie. 
Start |  Koncepcja
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 

Konieczne jest stworzenie, wdrożenie oraz wypromowanie standardu procedury planistycznej, który będzie spójny zarówno z polityką klimatyczną państwa jak i regionalnymi strategiami rozwoju, strategią gminy, planowaniem środowiskowym, planowaniem przestrzennym na szczeblu lokalnym oraz planowaniem finansowym.

Schemat optymalnego planowania energetycznego:
źródło: Raport IEŚ Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2012.


Jak wygląda planowanie energetyczne w gminach obecnie?

Obecna sytuacja planowania energetycznego w polskich gminach i waga jaką się do niego przywiązuje.
więcej »

Po co przygotowywać gminny plan gospodarki niskoemisyjnej?

Spodziewane efekty: organizacyjne, finansowe, wizerunkowe, społeczne i ekologiczne, prawne
więcej »

Jak przygotowywać gminny plan gospodarki niskoemisyjnej?

Dwa w jednym, czyli jakie elementy powinien zawierać dobrze przygotowany plan gospodarki niskoemisyjnej połączony z założeniami do planu zaopatrzenia
więcej »

Planowanie Niskoemisyjnej Energetycznej Gospodarki Rozproszonej

W Polsce nie istnieje systematyczne podejście do planowania energetycznego – brakuje zdefiniowanych celów planowania, struktury instytucjonalnej, oraz alokacji środków.....
więcej »

Polskie regulacje prawne związane z planowaniem energetycznym

Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć w ponad dwudziestu aktach prawnych lub projektach aktów prawnych. Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompendium, które zestawi je wspólnie w formie tabelarycznej.
więcej »

Zrównoważone gospodarowanie energią, a rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Jaka jest zależność między gospodarką niskoemisyjną, a zrównoważonym gospodarowaniem energią.
więcej »
Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt