Start |  Koncepcja |  Po co przygotowywać gminny plan...

Po co przygotowywać gminny plan gospodarki niskoemisyjnej

Spodziewane efekty organizacyjne

1. Poprawa zarządzania zasobami gminy,

2. Świadome przygotowanie planu inwestycyjnego związanego z energią i ochroną środowiska,

3. Określenie struktury organizacyjnej potrzebnej do realizacji celów związanych z wdrażaniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej,

4. Przygotowanie do organizacji zakupów grupowych.

Spodziewane efekty finansowe

1. Pozyskanie środków na inwestycje związane z produkcją i zużyciem energii (modernizacja budynków, modernizacja oświetlenia, produkcja energii z lokalnych źródeł),

2. Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków, oświetleniem ulic, etc.,

3. Wydzielenie inwestycji, które potencjalnie mogą być realizowane w formule ESCO.

Spodziewane efekty wizerunkowe

1. Realizacja zadań związanych z polityką klimatyczną,

2. Edukacja społeczeństwa.

Spodziewane efekty społeczne i ekologiczne

1. Określenie i realizacja zadań związanych ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania w budynkach prywatnych,

2. Określenie i realizacja zadań związanych ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania osób ubogich,

3. Zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza,

4. Racjonalizacja zużycia energii.

Spodziewane efekty prawne

1. Wypełnienie obowiązku związanego z przygotowaniem „Założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz”.

Realizacja międzynarodowych celów klimatycznych

1. http://ec.europa.eu/clima/summary/docs/roadmap_2050_en.pdf

Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt