Koncepcja planu

Informacje o tym, po co i w jaki sposób przygotowywać dobry plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie

Koalicja

Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią współpracuje przy skutecznym i jak najbardziej kompleksowym wdrażaniu w samorządach i innych instytucjach publicznych koncepcji gospodarki niskoemisyjnej. Dołącz do Koalicji!!!

IV spotkanie Koalicji

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w IV Spotkaniu Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, które odbędzie się 17 grudnia 2014 r. w Warszawie. 
Start
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej i Koalicja na rzecz Utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią 

Istniejący w Polsce system planowania energetycznego nie realizuje celów, dla których został stworzony, czyli:
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
jakości środowiska i ochrony klimatu. 

Gospodarowanie energią w polskich gminach odbywa się przeważnie bez powiązań z planowaniem energetycznym w kształcie określonym przez ustawę Prawo energetyczne i w efekcie praktyczne wykorzystanie przez gminy „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” jest niewielkie lub żadne. 

Ze względu na brak wykorzystania obecnych narzędzi planowania energetycznego oraz szczególnej roli sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, istnieje pilna potrzeba modyfikacji istniejącego systemu. Zmiany te powinny zmierzać w kierunku wprowadzenia Krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią obejmującego zarówno samorządy jak i instytucje państwowe na różnych szczeblach administracji. System ten powinien spełniać następujące założenia:
być łatwy, tani, zrozumiały,
służyć identyfikacji i priorytetyzacji potencjalnych inwestycji,
być powiązany z zarządzaniem energią w zasobach własnych jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
być powiązany z krajowym rejestrem energetycznym.


Dlatego właśnie tworzona jest Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, której celami, oprócz głównego sygnalizowanego nazwą, są także m.in.: 
wypracowanie dobrych praktyk przygotowywania działań z zakresu gospodarowania energią w gminie, tak by zmaksymalizować korzyści wynikające z przygotowywania wymaganych dokumentów 
uzupełnienie obecnego ustawodawstwa (przede wszystkim ustawy Prawo Energetyczne) o koncepcję planowania działań z zakresu energii i efektywnego zarządzania nią w gminie
opracowanie systemu finansowania działań w gminie zarówno na poziomie regionalnym (Urzędy Marszałkowskie, WFOŚiGW) jak i krajowym (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, NFOŚiGW)


Patronat medialny nad działaniami Koalicji objęły: 

Biznes&Ekologia 

 

Przegląd Obrony Cywilnej 
                         
 
Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt