Chcesz zadać pytanie na FORUM? Zaloguj się!
 
  
Kto / kiedy Posty

AnetaM

 

2014-11-07 11:32:52

NFOŚiGW przyłączył się do poparcia inicjatywy Porozumienie Burmistrzów poprzez podpisanie przez Prezesa Zarządu Małgorzatę Skuchę Umowy Partnerstwa pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej i NFOŚiGW w zakresie pełnienia przez NFOŚiGW funkcji Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów w Polsce.
Aktualnie w całej Europie funkcjonuje 5 942 sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w tym 42 w Polsce i liczba ta stale rośnie. Porozumienie polega na zobowiązaniu się podpisujących je miast do osiągnięcia lub przekroczenia unijnych celów zmniejszenia emisji CO2. Wywiązanie się z tego zobowiązania wymaga od sygnatariuszy porozumienia, opracowania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), wdrożenia działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym oraz promocji poszanowania energii wśród mieszkańców.


© 2013 MMC

Kontakt