Koncepcja planu

Informacje o tym, po co i w jaki sposób przygotowywać dobry plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie

Koalicja

Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią współpracuje przy skutecznym i jak najbardziej kompleksowym wdrażaniu w samorządach i innych instytucjach publicznych koncepcji gospodarki niskoemisyjnej. Dołącz do Koalicji!!!

IV spotkanie Koalicji

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w IV Spotkaniu Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, które odbędzie się 17 grudnia 2014 r. w Warszawie. 
Start |  Niezbędnik
Dokumenty do pobrania

Publikacja "Analiza przestrzenna (w województwach Polski) aktywności samorządów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w latach 2007-2011" przygotowana przez SAPE prezentuje wyniki badań finansowania na cel efektywności energetycznej i OZE dla samorządów oraz wysuwa kilka tez dotyczących zależności między zainteresowaniem tym tematem, a innymi czynnikami. 

Analiza do pobrania w sapeecfanalizaprzestrzennapl języku polskim i w publicspendingsforthermalrefurbishmentandresinpoland20072011en wersji angielskiejPublikacja "Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach" przygotowana przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, zawiera identyfikację problemów oraz metodologię tworzenia planu zaopatrzenia gminy w podstawowe surowce energetyczne. Zadaniem poradnika jest pomoc decydentom i specjalistom w gminach odpowiedzialnym za lokalne planowanie energetyczne, dlatego też jej treści nie koncentrują się na technicznych aspektach planowania energetycznego, a kładą nacisk na jego praktyczne aspekty. Autorzy poradnika dzielą się doświadczeniami nabytymi podczas wykonywania ponad 100 planów energetycznych dla dużych miast oraz gmin miejskich.

Dostępna pod adresem: http://www.office.fewe.pl/zasoby/poradniki/poradnik_planowanie.pdf/view


„Koncepcja krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią” autorstwa Arkadiusza Węglarza i Marka Zaborowskiego jest opracowaniem holistycznego systemu gospodarowania energią na poziomie krajowym, który obejmuje wszystkie szczeble administracji państwowej. Autorzy wskazują na pilną potrzebę modyfikacji istniejącego systemu. W publikacji zawarte zostały przyczyny konieczności wprowadzenia krajowego systemu, wskazano jakie powinny być nowe rozwiązania oraz wymagane zmiany przepisów prawa, a także opisano uwarunkowania poprawności działania systemu.

ies_raport_energia_210x297mm_2013_09_21_web IES_Report_energia


Opracowanie „Planowanie Energetyczne w Polsce. Regulacje prawne” zostało przygotowane w ramach projektu Planowanie Energetyczne. Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć w ponad dwudziestu aktach prawnych lub projektach aktów prawnych. Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompendium, które zestawi je wspólnie w formie tabelarycznej.

ies_folder_planowanieenergetyczne IES_Folder_PlanowanieEnergetyczne.pdf


"Poradnik zarządzania energią w Polsce" przygotowany przez NAPE i Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft zawiera przegląd istniejących działań w dziedzinie planowania energetycznego oraz prezentuje cele gminnego zarządzania energią wraz z uprawnieniami i odpowiedzialnościami miast w tej dziedzinie. Analizuje również bariery efektywnego zarządzania energią oraz niektóre konsekwencje wdrażania nowego Prawa Energetycznego. Na końcu, ale nie najmniej ważne przedstawia narzędzia i instrumenty gminnego zarządzania energią oraz sposoby finansowania przedsięwzięć. 

poradnikprojektpilotaowy19941998 Poradnik do pobrania. 


Raport „Od zakupów grupowych do optymalizacji zużycia energii” jest zbiorem mniejszych opracowań problemowych specjalistów w dziedzinie grupowych zakupów energii w Polsce. Kolejne rozdziały Raportu są przewodnikiem po etapach całego procesu grupowego zakupu energii, przygotowania przetargu oraz zarządzania grupą po jego przeprowadzeniu. Autorzy wskazują jak przygotować program efektywności energetycznej, omawiają krok po kroku zagadnienia metodyczne budowy i realizacji programów wykonawczych dotyczących efektywności energetycznej, dzielą się szczegółowymi informacjami dotyczącymi uwarunkowań prawnych funkcjonowania wolnego rynku energii oraz omawiają formy efektywnego zakupu energii.

ies_raport_web IES_report_web.pdf


Podręcznik „Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym” został przygotowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „Uwarunkowania i mechanizmy racjonalizacji gospodarowania energią w gminach i powiatach”, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Bazylego Poskrobko. W publikacji zestawiono i omówiono aktualnie obowiązujące akty prawne dotyczące gospodarowania energią oraz przedstawiono ogólny model systemu zarządzania energią w gminie. Znaczną część podręcznika zajmują instrukcje – inwentaryzacji zasobów biomasy, obliczania abiotycznych zasobów odnawialnych źródeł energii, i inne. Przedstawiono także problem bezpieczeństwa energetycznego gminy i zarządzania lokalnym kryzysem energetycznym. 

Materiały dostępne na stronie http://www.energia.wse.edu.pl/


Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt