Start | Aktualności | Rekomendacje
Przyjęcie przez UE Pakietu klimatyczno-energetycznego dało impuls do silniejszego powiązania zagadnień energetycznych i klimatyczno-środowiskowych. Istotną rolę w procesie podejmowania działań dla ochrony klimatu ma do spełnienia sektor publiczny, w tym gminy na szczeblu lokalnym. Ponadto uruchomienie przez NFOŚiGW programu dofinasowania lokalnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) i perspektywa środków finansowych z budżetu UE na lata 2014-2020 dedykowanych na rozwój gospodarki niskoemisyjnej przyczyniły się do wzrostu zainteresowania gmin lokalnym planowaniem energetycznym. W Polsce prawie 700 gmin wykonało Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, na których realizację otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W wielu innych gminach, na opracowanie Planów przeznaczono środki własne.

Ze względu na fakt, że w tak wielu gminach zostały uchwalone Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, które następnie muszą być wdrażane, monitorowane i aktualizowane oraz istnieje wiele gmin, w których dokumenty strategiczne dotyczące efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza na poziomie lokalnym, konieczne jest aby realizacja tego następowała w odpowiedni sposób. 

W związku z powyższym w załączniku prezentujemy listę rekomendacji, które przyczynią się do tworzenia ambitnych strategii w zakresie ograniczenia niskiej emisji, efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz złej jakości powietrza.

Zastosowanie przygotowanych rekomendacji, może wpłynąć na jakość opracowywanych dokumentów dzięki czemu na poziomie lokalnym i wyższym możliwe będzie zintensyfikowanie osiągnięcia efektów środowiskowych, energetycznych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych.

rekomendacje Rekomendacje dla gmin

Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt