Start |  Koncepcja |  Jak przygotowywać gminny plan...
Plan zrównoważonego gospodarowania energią integruje planowanie strategiczne, energetyczne, przestrzenne, środowiskowe i finansowe.

 


Jakie elementy powinien zawierać dobrze przygotowany plan gospodarki niskoemisyjnej połączony z założeniami do planu zaopatrzenia (...)


1.   Ustalenie lokalnej definicji gospodarki niskoemisyjnej (określenie czym się zajmujemy).

2.   Określenie możliwości i wyzwań oraz zmian zapotrzebowania na energię:

a.   Określenie wyzwań w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną – przy współpracy z wytwórcami ciepła,

b.  Określenie wyzwań w zakresie zużycia i dystrybucji gazu ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania mikrokogeneracji (pytanie – przy jakich warunkach brzegowych mikrokogeneracja jest opłacalna),

c.   Określenie wyzwań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ze szczególnym uwzględnieniem możliwości podłączenia do sieci lokalnych źródeł energii elektrycznej,

d.  Określenie wyzwań w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,

e.  Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych a potrzeby gminy,

f.    Oświetlenie dróg publicznych (Ustawa Prawo Energetyczne art. 18),

g.   Promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie gminy (Prawo En. Art. 18),

h.  Wykonanie inwentaryzacji zużycia energii i emisji dwutlenku węgla na terenie gminy (ze szczególnym uwzględnieniem majątku gminy) z pokazaniem możliwości działań i określeniem ich potencjału,

i.     Określenie emisji bazowej.

3.   Ustalenie celów strategicznych związanych z gospodarką niskoemisyjną (ustalenie priorytetów).

4.   Spotkanie Rady Gminy prezentujące wyzwania związane z gospodarką niskoemisyjną, dyskusja na temat priorytetów.

5.   Przygotowanie listy działań z podziałem na priorytety (optymalizacja).

6.   Oszacowanie kosztów.

7.   Przygotowanie harmonogramu działań ze wstępnym określeniem potencjalnych źródeł finansowania i przyporządkowaniem podmiotów odpowiedzialnych.

8.   Współpraca z sąsiadującymi gminami (wynik spotkania z władzami sąsiadujących gmin).

9.   Współpraca z zakładami energetycznymi i dystrybutorami nośników energii – warsztaty zakończone powołaniem mini – zespołu.

10.   Zalecenia strategiczne dotyczące zapisów dotyczących ochrony powietrza.

11.   Zalecenia strategiczne dotyczące gospodarki przestrzennej.

12.   Organizacja zarządzania energią w gminie.

13.   Propozycje zapisów do WPF.

14.   Załączniki – Urzędu Marszałkowskiego.

Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt