Start | Aktualności | Artykuł
Artykuł Iwony Herbuś na temat gospodarki niskoemisyjnej

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA JAKO BODZIEC DO KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKICH ORAZ NARZĘDZIE SŁUŻĄCE DO PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU

W czasach stałego rozwoju gospodarczego, którego konsekwencje stanowi wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz postępujące zmiany klimatyczne należy zadać sobie kilka istotnych pytań: 

Czy działania o charakterze antropogenicznym mają istotny wpływ na zmiany klimatyczne?

Jeżeli tak, to czy nie zaszliśmy już za daleko i czy biosfera pozwoli nam na naprawienie błędów i ochronę tego co pozostało, a może rekonstrukcję tego co zniszczyła nasza cywilizacja?

Wobec tego czy kształtowanie i wdrażanie Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi kluczowe rozwiązanie i czy dzięki temu procesowi uda się złagodzić lub zahamować zmiany klimatyczne?

Czy Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) stanowią dokumenty strategiczne, niezbędne do pozyskiwania środków pomocowych na realizację ujętych w nich zamierzeń inwestycyjnych?

A może rola PGN jest głębsza i powinna kształtować postawy społeczeństwa obywatelskiego oraz budzić wrażliwość w obszarze wpływu aktywności człowieka na otaczające go środowisko?

Czy działając świadomie, równoważąc kwestie społeczne, ekologiczne 
i ekonomiczne możemy ocalić ziemię, a także racjonalnie dysponować jej bogactwami? A może pozostało nam już tylko prowadzić działania pozwalające na adaptacje do zmian klimatycznych?

Treść całego artykuł do pobrania artykugospodarkaniskoemisyjnaapostawyobywatelskie tutaj
Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt