Chcesz zadać pytanie na FORUM? Zaloguj się!
 
  
Kto / kiedy Posty

AnetaM

 

2014-11-06 10:58:10

Brak wiedzy, informacji oraz wsparcia finansowego są głównymi przeszkodami w poprawie efektywności energetycznej gmin, głównie tych małych i średnich. Większość gmin uznaje sprawy energii za ważne, ale szczególnie te mniejsze gminy, nie mają możliwości, aby powierzyć zadania związane z efektywnością energetyczną dedykowanej osobie lub komórce branżowej - generalnie nikt nie odpowiada w nich za sprawy energii. Chęć ograniczenia kosztów jest głównym motywem działań energooszczędnych i świadome gminy w większości podejmują działania skupiające się na szkoleniu personelu lub inne nieingerujące w technologię czy produkcję i nie wymagające ponoszenia znaczących kosztów. Większość gmin przekonuje się, iż rezultaty prowadzenia działań poprawiających efektywność energetyczną są dla nich finansowo korzystne,  ale niewiele z nich tworzy biuro zarządzania energią merytorycznie zajmujące się zarządzaniem energią i środowiskiem w gminie, np. takie jakie od 2003 r. funkcjonuje w Częstochowie i nosi nazwę Biuro Inżyniera Miejskiego.


© 2013 MMC

Kontakt