Chcesz zadać pytanie na FORUM? Zaloguj się!
 
  
Kto / kiedy Posty

Anna

 

2014-10-20 11:10:06

Jakie są według przedstawicieli JST bariery dla poprawy efektywności energetycznej w gminach?

Marek

 

2014-10-20 11:29:01

Instytut Ekonomii Środowiska wraz z Fundacją Heinricha Boella i CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej przeprowadził wywiady pogłębione z przedstawicielami różnych środowisk (samorządy, biznes, ngo) dotyczące kwestii pełnienia przez samorządy wzorcowej roli w zakresie racjonalnego zarządzania energią. Poniżej przedstawiamy bariery, których świadomi są reprezentanci sektora publicznego:
•    Obecna rola państwa we wspomaganiu samorządów w działaniach na rzecz racjonalnego zarządzania energią może być określona jako marginalna
•    Dla większości gmin brak rozporządzeń i ustaw jest oznaką braku konieczności działania
•    Brak platformy do dialogu pomiędzy organami centralnymi a władzami samorządowymi
•    Świadomość roli władz publicznych jako wzorca jest bardzo niska wśród decydentów
•  Zdecydowana większość samorządów nie jest przygotowana na zmiany w standardzie nowo wznoszonych obiektów planowane na 2018 r.
•   słaba współpraca między samorządami a przedsiębiorstwami energetycznymi
•   niezauważanie potrzeby powołania do życia odrębnych, merytorycznie przygotowanych komórek, które zajmowałyby się w gminach efektywnym planowaniem energetycznym
•  nie przykładanie wagi do monitorowania zużycia energii i inwentaryzacji zasobów (które są pierwszym działaniem na drodze do racjonalnego zarządzania zużyciem energii)
Utworzenie Krajowego Systemu Zrównoważonego gospodarowania energią przyczyniłoby się do zniwelowania wielu z wymienionych powyżej barier, gdyż właśnie Krajowy System stanowiłby m.in. platformę dialogu między organami na poszczególnych szczeblach administracji.

AnetaM

 

2014-11-06 10:58:10

Brak wiedzy, informacji oraz wsparcia finansowego są głównymi przeszkodami w poprawie efektywności energetycznej gmin, głównie tych małych i średnich. Większość gmin uznaje sprawy energii za ważne, ale szczególnie te mniejsze gminy, nie mają możliwości, aby powierzyć zadania związane z efektywnością energetyczną dedykowanej osobie lub komórce branżowej - generalnie nikt nie odpowiada w nich za sprawy energii. Chęć ograniczenia kosztów jest głównym motywem działań energooszczędnych i świadome gminy w większości podejmują działania skupiające się na szkoleniu personelu lub inne nieingerujące w technologię czy produkcję i nie wymagające ponoszenia znaczących kosztów. Większość gmin przekonuje się, iż rezultaty prowadzenia działań poprawiających efektywność energetyczną są dla nich finansowo korzystne,  ale niewiele z nich tworzy biuro zarządzania energią merytorycznie zajmujące się zarządzaniem energią i środowiskiem w gminie, np. takie jakie od 2003 r. funkcjonuje w Częstochowie i nosi nazwę Biuro Inżyniera Miejskiego.


© 2013 MMC

Kontakt