Chcesz zadać pytanie na FORUM? Zaloguj się!
 
  
Kto / kiedy Posty

Iwona H.

 

2014-09-29 13:29:07

Jaką rolę można przypisać gminom w procesie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej?

Czy poprawa efektywności energetycznej może stanowić jedno z narzędzi przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu?

Czy województwa powinny mieć wpływ i możliwości prawne na kształtowanie i wdrażanie regionalnej polityki energetycznej?© 2013 MMC

Kontakt