Chcesz zadać pytanie na FORUM? Zaloguj się!
 
  
Kto / kiedy Posty

annouk

 

2014-10-06 15:08:08

Czy to prawda, że by starać się o środki unijne z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 konieczne jest posiadanie planów gospodarki niskoemisyjnej?

Marek

 

2014-11-04 10:59:56

Można tak powiedzieć, gdyż warunkiem uzyskania wsparcia w ramach priorytetów inwestycyjnych (PI) 4.3. i 4.5. Celu tematycznego (CT) 4 o nazwie Efektywność energetyczna i OZE jest posiadanie planów gospodarki niskoemisyjnej, które powinny stanowić integralną część nowotworzonych, bądź już istniejących planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (lub założeń do tych planów) lub innych dokumentów (np. Miejskie Audyty Energetyczne) związanych z lokalnym bezpieczeństwem energetycznym, które wymagać będą aktualizacji.  


© 2013 MMC

Kontakt