Start | Aktualności | Relacja z IV spotkania Koalicji
IV Spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią

 

17 grudnia br. w Warszawie odbyło się IV spotkanie Spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.


 

W ostatnim spotkaniu Koalicji w tym roku udział wzięło 36 osób reprezentujących JST, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, organizacje branżowe oraz firmy zajmujące się realizacją PGN.

 

Spotkanie podzielone zostało na 3 części tematyczne. W trakcie pierwszej Pani Karolina Loth-Babut (KAPE) i Pani Bożena Herbuś (lider Koalicji, Częstochowa) podsumowywały dotychczasowe działania Koalicji. W tym temacie zachęcamy do zapoznania się z:

Prezentacje do pobrania dziaania_koalicji_lothbabutk tutaj i dziaania_koalicji_herbusb tutaj.


W trakcie drugiej części spotkania prezentowane były spostrzeżenia praktyczne dotyczące jakości i standardu wykonania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Pan Andrzej Szajner z Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii (BAPE) pokazał jak przygotowywać PGN dla gminy wiejskiej a Pan Szymon Liszka z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii podzielił się doświadczeniami z zakresu przygotowania PGN.


Prezentacja do pobrania jakopgn_szajnera tutaj i jakopgn_liszkasz tutaj.


Pan Wojciech Rogala z firmy Atmoterm przekonywał uczestników o tym, że PGN powinny być przede wszystkim użyteczne w zakresie polepszania jakości powietrza, zwiększania efektywności energetycznej oraz ochronie klimatu. Te same cele, wsparte innymi spostrzeżeniami ze strony samorządu gminnego (m.in. konieczność integracji dokumentów gminnych, problemy z zasobami ludzkimi i powiązanie PGN z kwestią jakości powietrza) pojawiały się w prezentacji Pani Beaty Jędrzejewskiej-Kozłowskiej z UM Lublin.


Prezentacja do pobrania jakopgn_rogalaw_atmoterm tutaj i jakopgn_jedrzejewskakozlowskab_lublin tutaj.


Trzecia część spotkania dotyczyła przyszłości Koalicji i była związana ze spostrzeżeniami dotyczącymi celów PGN zaprezentowanymi w poprzedniej części. Pan Andrzej Guła z Instytutu Ekonomii Środowiska (IEŚ) mówił o barierach skutecznych dlaplanów gospodarki niskoemisyjnej pokazując jednocześnie jakie zagadnienia Koalicja mogłaby analizować w przyszłości. Pan Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) podsumował Koalicję zarysowując wstępnie jej wizję na przyszłość.Prezentacja do pobrania barierypgn_gula tutaj.


Każdej z części towarzyszyły głosy i pytania z Sali, które dotyczyły zarówno aspektów bardziej technicznych i praktycznych (UM Olsztyn) ale również ideowych. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury wyraził aprobatę dla idei krajowego systemu zbierania danych sugerując by zacząć od projektu pilotażowego dla kilku gmin, który później można by przenieść na poziom krajowy. 


Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt