Start | Aktualności | Relacja z III spotkania Koalicji
Trzecie spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią

23 października w Olsztynie, w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odbyło się trzecie spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią. 


W Sali sesyjnej budynku Sejmiku pojawiło się 41 uczestników spotkania. Byli to przedstawiciele Urzędu Miasta Olsztyna i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pracownicy gmin i miast znajdujących się na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, osoby ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, reprezentanci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olszynie i przedsiębiorcy.

Moderatorem spotkania był dr inż. Arkadiusz Węglarz, Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE S.A.). Po powitaniu gości p. Węglarz zaproponował w swojej prezentacji „Narzędzia wspomagające opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej”. Zaprezentowano system wspierający przygotowywanie, prowadzenie i monitoring gminnych PGN. Byłby to spójny, zunifikowany, centralny system nazwany wstępnie ProGeN. Została przedstawiona wizja kompleksowego procesu przygotowywania PGN oraz pomysły na system informatyczny. Poproszono przedstawicieli Koalicji o udział w grupie opracowującej specyfikacje systemu informatycznego oraz o pomysły na pozyskanie finansowania na realizację systemu. Na koniec prezentacji, p. Węglarz opisał swój pomysł na system ProGeN.

Prezentacja do pobrania 23102014wglarza tutaj

Prezentację pt. „Analiza stanu obecnego – przygotowywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej” wygłosiła pani Maria Urbowicz, Doradca Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Pani Urbowicz opowiedziała o Konkursie 2/POiIŚ/9.3/2013 – Plany gospodarki niskoemisyjnej. Przedstawicielka NFOŚiGW zaprezentowała podstawowe wymagania wobec planu. Zgodnie z aktualnymi analizami do konkursu Plany Gospodarki Niskoemisyjnej złożono 764 wniosków, a 873 gmin wzięło udział w konkursie (35% gmin w Polsce). Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektów z listy podstawowej wyniosła 40,0 mln PLN. Prezentacja obejmowała także tematykę nowej roli NFOŚiGW jako Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów. Ważna była także sprawa systemu doradztwa Narodowego Funduszu z zakresu efektywności energetycznej i OZE. 

Prezentacja do pobrania 23102014urbowiczm tutaj.

Pan Szymon Liszka, Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) wygłosił następnie prezentację pt. „Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN – poziom ambicji”. W swoim przemówieniu reprezentant FEWE przedstawił, doświadczenia FEWE w przygotowaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i swoją wizję rynku PGN w Polsce. Jednym z ważniejszych elementów wypowiedzi było opisanie przygotowania PGN dla Katowic, a także jakie spotyka się najczęściej działania przy opracowywaniu tego typu dokumentu. Pan Liszka zwrócił uwagę na to, jaki jest cel strategiczny przygotowywania PGN – jest to dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego miasta do 2030 roku następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną. 

Prezentacja do pobrania 23102014liszkasz tutaj

Kolejna prezentacja dotyczyła tematu „Plany gospodarki niskoemisyjnej a ochrona powietrza”. Wygłosił ją Pan Andrzej Guła z Instytutu Ekonomii Środowiska (IEŚ). Celem prezentacji było pokazanie Planów gospodarki niskoemisyjnej jako narzędzia służącego poprawie jakości powietrza, gdzie nie tylko byłaby badana emisja CO2, lecz także pyłów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), dioksyn i innych związków. Pan Guła przedstawił następnie bariery uniemożliwiające wdrożenie takiego planu. W obecnym systemie prawnym stworzenie skutecznego planu jest praktycznie niemożliwe. Aby wyeliminować te bariery, jak podkreślał reprezentant IEŚ, konieczne są wspólne działania. Możliwe kierunki działań to, jego zdaniem, rzecznictwo w zakresie zmian prawnych, budowa potencjału wiedzy (m.in. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE, czy  Plan działań na rzecz zrównoważonej energii  - SEAP), a także tworzenie zaplecza instytucjonalnego (ekomenadżerowie w gminach).

Prezentacja do pobrania 23102014guaa tutaj.

Po tych prezentacjach poprowadzono dyskusję, podczas której analizowano problemy z PGN z punktu widzenia samorządu i gminy oraz omawiano przyszłe działania Koalicji. Podczas dyskusji wypowiadali się organizatorzy spotkania - przedstawiciele Polskiej Grupy Agencji Energetycznych (PGAE) – Prezes Zarządu, Pan Józef Lewandowski i Pan Andrzej Koniecko, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej (WMAE) oraz także reprezentanci przedsiębiorstw.


Zachęcamy również do wysłuchania wywiadów z uczestnikami spotkania, w Radiu Olsztyn

Zapraszamy na IV. Spotkanie Koalicji, które odbędzie się w grudniu.

Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt