Start | Aktualności | Relacja z II Spotkania Koalicji

Drugie spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.


12 czerwca, w Katowicach, w budynku o nazwie Goeppert-Mayer (posiadającym certyfikację środowiskową BREEAM Outstanding) należącym do Górnośląskiego Parku Przemysłowego odbyło się drugie spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.


W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Byli to głównie reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego i ich zrzeszeń z terenów położonych w większości na południu Polski, a także przedstawiciele instytucji i jednostek zainteresowanych tematem planowania energetycznego w gminach. Spotkanie rozpoczął i przywitał gości dr inż. Arkadiusz Węglarz, Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), wyrażając nadzieję, że to spotkanie stanie się przyczynkiem do powstania wielkiej koalicji - Efektywna Polska. 


Pierwszą prelekcję wygłosił Józef Lewandowski, Prezes Polskiej Grupy Agencji Energetycznych (PGAE) przedstawiając ideę oraz planu działań Koalicji na Rzecz Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Promocja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dużym sukcesem NFOŚiGW oraz jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym konkursie dofinansowanie do przygotowania PGN zgłosiło się około 1000 gmin. Zainteresowanie to bierze się z faktu, że co najmniej 20% środków unijnych w latach 2014-2020 zostanie przeznaczone na zieloną gospodarkę, a warunkiem ubiegania się o nie jest posiadanie właśnie planu gospodarki niskoemisyjnej. Jeszcze sześć lat temu w Ministerstwie Środowiska zainteresowanie zarządzaniem energią na poziomie samorządów było niewielkie. Obecnie ta sytuacja uległa zmianie. Dostrzeżono, że inwestycje w zieloną gospodarkę nakręcają koniunkturę. Działania Koalicji mają na celu mobilizację jak największej liczby podmiotów na poziomie jednostek samorządu terytorialnego w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych i szkoleniowych. Jednak głównym celem Koalicji jest doprowadzenie do wprowadzenia zmian w ustawie Prawo Energetyczne w zakresie dotyczącym planowania energetycznego.


Prezentacja do pobrania lewandowskij_plan_koalicji tutajPrezentację pt. „Analiza przestrzenna (w województwach Polski) aktywności samorządów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w latach 2007-2011” wygłosił Andrzej Gołąbek prezes zarządu Agencji Poszanowania i Użytkowania Energii. Zgodnie z wnioskami z prezentacji, w finansowaniu inwestycji zdecydowanie większą rolę odgrywają instrumenty zwrotne z elementami pomocowymi, które wykorzystano w 86% projektów, których wartość sięga 67% wartości inwestycji. Z wykorzystaniem instrumentów regionalnych zrealizowano 22% projektów, których wartość sięgnęła 45% wartości inwestycji. Liczba dofinansowanych projektów zależy przeważnie od wielkości emisji zanieczyszczeń w województwach. Najwięcej projektów zrealizowano w województwach charakteryzujących się najwyższym stopniem zanieczyszczenia atmosfery (województwa śląskie oraz mazowieckie). Jednakże najmniejszą liczbę projektów dofinansowano w województwach o średnio-niskiej emisji zanieczyszczeń (świętokrzyskie i opolskie)


Prezentacja do pobrania prezentacjasape_analiza tutajPodczas swojej prezentacji na temat narzędzi wspierających przygotowanie PGN dr inż. Arkadiusz Węglarz, przedstawił plan Koalicji polegający na określeniu zakresu działań potrzebnych w gminach i późniejszym wykonaniu ich najniższym możliwym kosztem. Jego zdaniem zamiast tworzenia strategii warto skupić się na konkretnych potrzebach gmin i doprowadzić do zapewnienia im finansowania. 


Prezentacja do pobrania wglarza_katowice_12_06 tutaj


Temat narzędzi wspierających przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej przedstawił również Szymon Liszka z Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE). Przedstawił on proste narzędzia do monitorowania zużycia energii, których wykorzystanie jest możliwe w każdej gminie. Aby można było skutecznie monitorować  zużycie energii wystarczą wykorzystać miesięczne raporty o zużyciu ciepła i energii elektrycznej. Szymon Liszka podkreślił jednak, że nie powinno się zamykać sobie drogi do wykonywania bardziej szczegółowych analiz. 


Prezentacja do pobrania liszkasz_standardpgn tutajPo przerwie wystąpiła Bożena Herbuś (Lider Koalicji, Naczelnik Wydziału Komunalnego, Inżynier Miejski, Urząd Miasta Częstochowy) przedstawiając sukcesy i działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Województwie Śląskim za pomocą prezentacji pt. Nowoczesne platformy współpracy mające na celu kształtowanie i wdrażanie lokalnej oraz regionalnej polityki energetycznej. Niewątpliwie taką platformą jest Regionalna Rada ds. Energii w województwie śląskim, której p. Herbuś jest sekretarzem, czy Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej, gdzie p. Herbuś pełni funkcję Przewodniczącego. Rada łączy ze sobą przedstawicieli ośrodków naukowych, przedsiębiorstw energetycznych, urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego oraz niezależnych ekspertów. Komisja ma wiele obszarów oddziaływania np. lokalną politykę energetyczną, czy lokalną gospodarkę niskoemisyjną. Jak mówiła P. Herbuś oba gremia współuczestniczą w przyjęciu zasad zrównoważonej gospodarki energetycznej. 


Prezentacja do pobrania herbub_nowoczesneplatformywsppracy tutajW kolejnej prezentacji Bogna Gwoździewicz, reprezentująca Górnośląski Związek Metropolitalny (członek Koalicji) przedstawiła projekt Serpente, w którym uczestniczą niektóre z miast śląskich. Celem projektu jest próba zidentyfikowania i analiza dobrych praktyk związanych z efektywnością energetyczną, aby można je było wykorzystać do opracowania strategii na poziomie lokalnym oraz regionalnym. W programie Serpente polski uczestnik projektu zajmuje się problemem poprawy efektywności energetycznej  budynków użyteczności publicznej: szkolnych po 1945 r. oraz budynków historycznych. Opracowano stan faktyczny budynków oraz oczekiwania odnośnie ich termomodernizacji. 


Prezentacja do pobrania gwodziewiczb_projektserpente tutajJako ostatni uczestnik konferencji wystąpił Mirosław Czarnik, prezes Zarządu Górnośląskiego Parku Przemysłowego przedstawiając budynki Górnośląskiego Parku Przemysłowego, zarówno ten, w którym odbywało się spotkanie (Goeppert-Mayer), jak i kolejne w budowie. Zaprojektowano je i zbudowano tak, by spełniały wymogi certyfikacji BREEAM (najbardziej renomowanego europejskiego systemu certyfikacji ekologicznej budynków). Po prezentacji goście konferencji mieli okazję zwiedzić budynek Goeppert-Mayer i zapoznać się z urządzeniami do produkcji energii, wentylacji oraz inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem. Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt