Start | Aktualności | Spotkanie Demokracja Energetyczna
W ramach Spotkania Demokracja Energetycznaprezentującego szanse, jakie daje transformacja energetyczna lokalnym społecznościom i osobom indywidualnym, które odbędzie się 2 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach (ul. Zygmunta Starego 17) jako prelegent wystąpi partner projektu Marek Zaborowski. Przedstawi on m.in. ideę i stanowisko Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania energią

W programie omówione zostaną tematy m.in.:
  • budżetu UE na lata 2014-2020 w kontekście energetyki odnawialnej;
  • rosnącej roli regionów i samorządów w realizacji inwestycji prorozwojowych;
  • rozwoju w Europie nowych form własności źródeł energii (spółdzielnie energetyczne, samorządowe zakłady energetyczne, prosumenci);
  • uwarunkowań lokalnych oraz prawodawcze dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce;
  • propozycji lokalnych działań służących tworzeniu zielonych miejsc pracy;
  • aspektów planistyczne i środowiskowe dotyczące OZE.
Więcej informacji o spotkaniu. 

Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt