Start | Aktualności | I spotkanie Koalicji
I spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią – 6.03.2014 r., Warszawa (Pałac Ślubów)

Zapraszamy Państwa do udziału w I spotkaniu Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, które odbędzie się 6.03.2014 r. w Warszawie, w Pałacu Ślubów (Plac Zamkowy 6) od godz. 11.oo

Szczegółowy program spotkania dostępny jest program_na_spotkanie_koalicji_6marca tutaj

Celem Koalicji na rzecz Utworzenia Krajowego  Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią jest współpraca przy praktycznym wdrażaniu w gminach koncepcji gospodarki niskoemisyjnej, czyli:
wypracowanie dobrych praktyk przygotowywania działań z zakresu gospodarowania energią w gminie, tak by zmaksymalizować korzyści wynikające z przygotowywania wymaganych dokumentów 
uzupełnienie obecnego ustawodawstwa (przede wszystkim ustawy Prawo Energetyczne) o koncepcję planowania działań z zakresu energii i efektywnego zarządzania nią w gminie
uwzględnieniem finansowania działań w gminie zarówno na poziomie regionalnym (Urzędy Marszałkowskie, WFOŚiGW) jak i krajowym (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, NFOŚiGW)

Planowane jest również doprowadzenie do utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, jako narzędzia wspierającego JST w realizacji zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020. 

Szerzej, cele Koalicji opisane są w dokumencie stanowisko_koalicji Stanowisko Koalicji

Aby móc efektywnie i z sukcesem doprowadzić do realizacji powyższych celów, niezbędny jest aktywny udział w dyskusji przedstawicieli samorządów. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do przystąpienia do Koalicji i wypełnienia deklaracja_przystapienia_do_koalicji Deklaracji uczestnictwa

Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt