Chcesz zadać pytanie na FORUM? Zaloguj się!
 
  
Kto / kiedy Posty

Bożena

 

2014-10-22 20:43:54

Oczywiście, że tak!!! Obecnie mamy ,,Politykę energetyczną Polski do 2030’’ roku - podstawowy dokument strategiczny, kształtujący ten obszar na poziomie kraju oraz obowiązek opracowania ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe’’, które powinny kształtować lokalną politykę energetyczną na poziomie gminy. Natomiast województwa nie posiadają ani uprawnień ani obowiązków do kształtowania tego niezwykle ważnego obszaru (brak delegacji prawnej). Wobec tego niezbędne są zmiany w obowiązujących aktach prawnych, które pozwolą (zobowiążą) samorząd województwa do opracowania stosownych dokumentów strategicznych. W dobrze pojętym interesie województw leży również organizacja nowatorskich platform dialogu, które włączą się w kształtowanie regionalnej gospodarki energetycznej. Przykładem takim może być Regionalna Rada ds. Energii działająca w Województwie Śląskim. Inicjatorem powołania tego gremium był Śląski Związek Gmin i Powiatów. Na poziomie krajowym rolę taką spełniać może i powinna Koalicja na rzecz Utworzenia Krajowego Systemu Gospodarowania Energią.© 2013 MMC

Kontakt