Chcesz zadać pytanie na FORUM? Zaloguj się!
 
  
Kto / kiedy Posty

Anna

 

2014-12-22 12:28:31

Krajowy plan na rzecz zwiększenia liczby budynków o niskim zużyciu energii do roku 2020 jeszcze nie powstał, aczkolwiek jego projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych w listopadzie 2014 r. Należy domniemywać, że przedstawi on m.in. założenia, środki i instrumenty osiągnięcia jego jasno postawionego celu. Stąd też, wydaje się, że nie powinien on być pominięty w ustalaniu celów PGN na obszarze danej gminy, gdyż będzie on zapewne obejmował zarówno zadania dla sektora publicznego, jak i prezentację sposobów ich realizacji. Może to być cenne uzupełnienie PGN w praktycznej, najbardziej użytecznej dla gminy części tego opracowania. Informacji o przyjęciu przez Ministerstwo Infrastruktury tego planu należy szukać na stronie: http://www.mir.gov.pl/budownictwo/rynek_budowlany_i_technika/efektywnosc_energetyczna_budynkow/strony/start.aspx


© 2013 MMC

Kontakt